Find a campus  |  Language:

Perutusan Pengerusi

MDTerima kasih atas sokongan anda kepada Global Executive Academy bagi latihan dan kajian eksekutif. Program eksekutif kami direka khas untuk memberikan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan untuk berjaya dalam perniagaan setaraf dunia.Kami focus pembelajaran eksekutif dan kecemerlangan latihan yang berkesan. Jurulatih kami datang dari seluruh dunia dengan pengalaman yang agak lama dan diiktiraf di peringkat global dalam bidang masing-masing untuk menyediakan latihan yang berkesan dan pengalaman pembelajaran. Tidak seperti sekolah-sekolah latihan yang lain yang bergantung sepenuhnya kepada teori, jurulatih dan ahli-ahli Global Executive Academy memegang jawatan pengurusan kanan dalam pelbagai industry.Oleh itu, membawa bersama pengalaman industri mereka kepada persekitaran latihan dan pembelajaran. Jurulatih kami telah melatih dan mengajar diseluruh dunia di Eropah, Amerika Syarikat, Asia dan banyak bahagian-bahagian lain. Kami berkerjasam dengan Bank Dunia, Temasek Holdings dan pelbagai badan kerajaan di seluruh dunia.
Di Global Executive Academy, kami mempunyai minat yang sangat tinggi atas pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan eksekutif .Kami berhasrat untuk memudahkan latihan dan proses pembelajaran melalui kecemerlangan dalam latihan eksekutif,pembelajaran dan pertukaran ilmu dinamik. Kami juga percaya pada rakan sebaya dan hubungan perniagaan yang kukuh.Oleh itu, kami menggalakkan interaksi yang tinggi semasa latihan dan kelas. Kami juga mempunyai rangkaian yang kuat dengan eksekutif, perniagaan dan syarikat-syarikat yang kita mengambil bahagian dalam latihan dan program-program yang disediakan oleh GEA.Saya mengalu-alukan minat dan sokongan anda dengan program latihan dan eksekutif kami sediakan.

With kind regards,
James de Souza
Managing Director,
Global Executive Academy