Find a campus  |  Language:

Panel Penasihat

Encik Seow Gim Leng

Perunding HRD Utama telah terlibat secara aktif dalam HRD lebih daripada 20 tahun dengan syarikat multinasional seperti Bank of America & Standard Chartered Bank, Bank Negara Malaysia, dan syarikat-syarikat IT dan lain-lain Beliau juga telah menjalankan kursus kepada lembaga-lembaga berkanun, agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat komersial di Singapura dan rantau Asia Pasifik. Encik Seow adalah Penasihat program DELTA Duke University untuk pembangunan kepimpinan

Encik Praba Koran, Pengarah

Pemegang Ijazah Sarjana Muda Sastera pengkhususan dalam Bahasa Inggeris dari Universiti Malaya dan Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana dalam bidang Undang-undang dari University of London. Pelatih yang sah dari PSMB.Encik Prabha meneruskan pelajaran untuk mendapat MBA dari institusi pengajian tinggi Australia. Pengalaman selama 30 tahun dalam bidang pensyarahan, pengurusan, pemasaran dan latihan. Beliau juga bekerja dengan beberapa kolej terkemuka di Malaysia. Beliau merupakan Pengarah Pengajian di kolej Perdana di KL dan memegang jawatan sebagai Ketua dan Ketua Pegawai Eksekutif bagi kedua dua buah kolej. Beliau mempunyai pengalaman dalam mengendalikan latihan kemahiran insaniah bagi banyak organisasi termasuk syarikat multinasional.

Dr Christopher Fong

Seorang anggota yang terkenal di Persatuan Psikologi Amerika (APA). Perunding bagi organisasi untuk membina dan memperbaiki Kepimpinan mereka yang sedia ada dan membagunkan sumber bakat dan strategi Organisasi. Dilantik oleh Kementerian Tenaga Manusia Singapura untuk membangunkan sebahagian daripada rangka kerja kebangsaan dan kurikulum untuk membangunan modal insan di Singapura. Seorang penceramah persidangan dan pensyarah akademik terkenal di Asia.
Encik Samuel Lee
Pemegang Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana dalam Pemasaran dari Universiti Nasional Singapura dan ahli Chartered Institute Pemasaran dan Pemasaran Institut Singapura. Seorang pelatih sepenuh masa selama lebih daripada 17 tahun, menyediakan latihan kepada peserta dalam pelbagai organisasi dari aras eksekutif yang lebih rendah untuk meningkat taraf sebagai profesional dan tahap pengurus dalam banyak institusi yang berbeza di Singapura.

Dr Danny Ng

Pakar Perunding Psikologi Klinikal di Pusat Kaunseling Raffles, Hospital Raffles. Speaker utama di banyak persidangan dan seminar. Penyelia kepada pelajar-pelajar di beberapa institusi dan juga telan menjalankan ceramah di beberapa institusi seperti Anglo Chinese School (Bebas) Anglo dan Sekolah Cina (Rendah).

Encik Spencer Lee

Pemegang Sarjana Kaunseling. Beliau mempunyai pengalaman bertahun-tahun dalam Sosial & keleluargaan. Duta kehidupan Keluarga Kementerian Pembangunan Masyarakat, Belia dan Sukan (Pada masa ini dikenali sebagai Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga).
Encik Edmund de Souza
Lulusan Sarjana Kaunseling. Pengalaman selama 27 tahun dengan Sosial & kekeluargaan. Secara aktif terlibat dalam pengucapan awam secara tempatan dan juga antarabangsa.