Find a campus  |  Language:

Universiti Teknologi Malaysia (UTMSPACE)

Universiti Teknologi Malaysia (UTMSPACE)

bangunan utmspace-edit

Pusat Pengajian Profesional dan Pendidikan Berterusan, Universiti Teknologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai UTMSPACE bermula pada Julai 1993 apabila ia telah ditubuhkan selaras dengan seruan kerajaan untuk meningkatkan bilangan sumber manusia yang berkualiti di negara ini. UTMSPACE menyediakan laluan alternatif dalam pendidikan untuk memberi peluang kepada mereka yang kekurangan peluang untuk mengikuti sistem pendidikan arus perdana.

 

Pada tahun awal awalan  penubuhannya, UTMSPACE menawarkan program pembangunan profesional seperti kursus pendek, seminar, bengkel dan latihan dalaman. Walau bagaimanapun, permintaan yang tinggi menggalakkan untuk menediakan program-program pendidikan separuh masa di kalangan pekerja di kedua-dua sektor swasta dan awam, UTMSPACE telah mengambil inisiatif menawarkan program akademik arus perdana secara separuh masa bermula dari tahun akademik 1995/96. Pada masa ini, Program Akademik Separuh Masa yang menawarkan kursus-kursus di peringkat Diploma dan tahap Sarjana, mengikut kursus-kursus yang ditawarkan oleh Fakulti di UTM. Untuk kemudahan pelajar, kelas-kelas dijalankan di 17 pusat pembelajaran di seluruh negara.

 

Program Profesional UTMSPACE menawarkan kursus-kursus pendek dalam pelbagai kemahiran dan matapelajaran kemahiran teknikal. Kursus pendek disesuaikan yang khusus direka bentuk berdasarkan keperluan organisasi juga disediakan. Program UTM Sijil Kemahiran Profesional ditawarkan untuk memenuhi permintaan industri yang mengutamakan graduan yang berkualiti dalam semua aspek. Tujuan program adalah kursus nilai tambah kepada bakal graduan, memberikan mereka-daya saing kerana ia meneroka ke pasaran pekerjaan. UTMSPACE juga bertindak sebagai pengurus program dengan menganjurkan siri Seminar dan Persidangan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

 

Selaras dengan misi untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan berterusan kualiti, UTMSPACE terus menawarkan pelbagai program seperti program Diploma Eksekutif dan program Bahasa Inggeris. Program Diploma Eksekutif disasarkan kepada pekerja yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Program Bahasa Inggeris bertujuan untuk membantu para pelajar terutamanya penuntut antarabangsa, meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris mereka sebagai persediaan dalam meneruskan ijazah pertama atau ijazah lanjutan di fakulti. Program ini juga bertujuan untuk membantu orang ramai dalam dan golongan dewasa yang bekerja dalam meningkatkan kemahiran komunikasi bahasa Inggeris mereka di tempat kerja.

 

Selaras dengan visi UTMSPACE untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan berterusan,, UTMSPACE akan dari semasa ke semasa, mengenal pasti dan cuba untuk memenuhi permintaan masyarakat. Promosi dan pemasaran secara agresif dilakukan sebagai usaha untuk mengukuhkan UTM dan UTMSPACE berjenama. Pada tahun 2010, dengan peningkatan UTM sebagai Universiti Penyelidikan, UTMSPACE telah diberi kepercayaan untuk mengambil alih dan menguruskan UTM Kolej Unit Pengurusan Program Bersama (UPPK) Sains dan Teknologi (KST) dan. Dengan penggabungan ini, UTMSPACE adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan Sepenuh Masa Program Diploma dan Program Diploma Bersama dijalankan dengan kerjasama 17 kolej swasta.

 

Pada tahun 2011, UTMSPACE menandakan sejarah sendiri pada 28 Januari 2011, apabila UTMSPACE secara rasminya didaftarkan sebagai sebuah Syarikat Berhad Menurut Jaminan. Dengan perubahan ini, UTMSPACE kini bertindak sebagai satu cabang perniagaan UTM yang menumpukan kepada pembangunan pembelajaran sepanjang hayat. Selaras dengan misinya, UTMSPACE bertujuan untuk menerajui pembangunan modal insan yang inovatif dan kreatif melalui pendidikan sepanjang hayat yang berkualiti.