Find a campus  |  Language:

Perundingan Korporat

shutterstock_299481065ver2

Global Executive Academy menyediakan pelbagai perkhidmatan perundingan korporat termasuk:
pengurusan & pasukan latihan
penilaian kesihatan di tempat kerja psikologi & keselamatan
campur tangan di tempat kerja & pengantaraan
pembangunan kepimpinan & kejurulatihan eksekutif
Kami telah bekerja dengan pelbagai majikan kecil, saiz sederhana dan besar, dalam kedua-dua sektor awam dan swasta.
Sila kami hubungi kami untuk maklumat lanjut.

Brochure Apply Now Contact Us