Find a campus  |  Language:

Kewangan

Membiayai masa depan anda

shutterstock_85769425edit

  • Membayar secara ansuran. (Tanpa Faedah)
  • Faedah pinjaman Percuma (Berkenaan Dalam Tempoh Pengajian / Pinjaman yang dibayar balik secara ansuran bulanan atau selepas Tempoh Pengajian)
  • Tuntutan dariKWSP
  • Tunai Terus / Pembayaran Cek
  • Penajaan Syarikat (HRDF Claimable)

Bantuan Kewangan

Biasiswa GEA disediakan untuk profesional yang telah menunjukkan prestasi teladan dan kejayaan dalam kerjaya mereka.
Untuk Malkumat LANJUT?
Sila hubungi Cik Siva di
6072072596/6072072561/0167121465 (Mob)
ATAU e-mel kepada kami di
info@globalexecutiveacademy.edu.my

Permohonan
Membiayai masa depan anda
Bantuan Kewangan
Brosur
Hubungi Kami
Brochure Apply Now Contact Us